top of page

תקנון האתר

תנאי האתר

ציפור הנפש או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז ציפור הנפש שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית של הלקוח.

באם נפלה טעות בתיאור הפריט באתר, לא יחייב הדבר את ציפור הנפש.

תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. בכל מקרה לא תישא ציפור הנפש באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ציפור הנפש אינה אחראית לשימוש שתעשי בפריט שלא בהתאם להוראות המצוינות עליו.

ציפור הנפש לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, יחד עם זאת נעשה כמיטב יכולתנו לספק את הפריטים במועד המבוקש.

ציפור הנפש רשאית להסיר פריט מהמלאי הקיים בכל עת ואינה מתחייבת להחזיק במלאי פריט מסוים המופיע באתר.

כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ציפור הנפש ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת ציפור הנפש, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

אם את סבורה כי הפריטים שרכשת באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, את מוזמנת לפנות אלינו בטלפון 074-758-5344 או למייל: ziporgallery@zih.co.il ואנו נטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן.

מדיניות הפרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי ציפור הנפש ביחס לפרטיותך בעת השימוש באתר, וכיצד משתמשת ציפור הנפש במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשות באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

פרטייך האישיים (כולל כתובת דוא”ל) ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: “מידע אישי”) אשר ציפור הנפש מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת מוצרים מבוקשים וקבלתם ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: “המידע”) יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

ציפור הנפש עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת – ציפור הנפש משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה ונוהלי אבטחה בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

סליקת כרטיסי האשראי דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה וציפור הנפש אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידך בשרתיה.

חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרשי למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא, מספר טלפון וכתובת הדואר והדוא”ל שלך (להלן: “ההרשמה”) על כן, הנך מצהירה בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לציפור הנפש במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

ציפור הנפש תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם“) ציפור הנפש רשאית להשתמש במידע שתמסרי באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, ציפור הנפש לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם לך או למי מטעמה, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
בכל בעיה ו/או שאלה את מוזמנת לפנות אלינו בטלפון 074-758-5344 או למייל ziporgallery@zih.co.il ואנו נעשה כל מאמץ לטפל בפנייה בהקדם.

** נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

bottom of page